WSZYSTKIE SYSTEMY DOSTĘPNE W JEDNYM MIEJSCU

 

eKursy

eKursy

eKursy to platforma elearningowa, która wspomaga proces dydaktyczny prowadzony w formie zdalnego nauczania. Dzięki eKursy możliwa jest interakcja między prowadzącym zajęcia, a studentami.

eMeeting

eMeeting

Platforma eMeeting to internetowy system do przeprowadzania wideokonferencji. eMeeting umożliwia udostępnianie w czasie rzeczywistym m.in. dźwięku, wideo, slajdów i ekranu.

MS Teams

MS Teams

MS Teams to centrum pracy zespołowej w usłudze Office 365. Prowadzący, studenci i pracownicy mogą łatwo współpracować, tworzyć materiały i dzielić się zasobami za pośrednictwem jednej platformy.

ZOOM

ZOOM

ZOOM to platforma zapewniająca wysoką jakość przesyłanego obrazu oraz dźwięku, jednocześnie cechując się dużą niezawodnością i stabilnością działania.

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje to platforma w obrębie której znajdują się wszelkie pomoce pozwalające na zapoznanie się z możliwościami systemów funkcjonujących na Politechnice Poznańskiej.

Chmura PP

Chmura PP

Chmura PP jest platformą, która umożliwia dostęp do plików np. dokumentów, wideo i zdjęć z każdego miejsca za pośrednictwem internetu. Rozwiązanie to ułatwia współdzielenie zasobów między osobami.