WSZYSTKIE SYSTEMY DOSTĘPNE W JEDNYM MIEJSCU

Politechniczna Chmura umożliwia pracownikom i studentom przechowywanie plików z możliwością współdzielenia ich z innymi osobami.

Chmura PP dostępna jest pod  adresem:

  • dla pracowników – chmura.put.poznan.pl.
  • dla studentów – chmura.student.put.poznan.pl.

W łatwy sposób można udostępnić pliki wewnątrz chmury pomiędzy grupami i pojedynczymi użytkownikami, jak również publicznie z zabezpieczonym hasłem dostępu oraz czasu dostępności linku.

Dostęp do plików możliwy jest nie tylko poprzez przeglądarkę, ale również przez protokół WebDAV, z wykorzystaniem takich aplikacji jak np. WinSCP. Możliwe jest również zamontowanie zasobu Chmury, który widoczny będzie w eksploratorze Windows.

Wykorzystując darmową aplikację ownCloud można w łatwy sposób synchronizować dane pomiędzy komputerem a chmurą. Dane na chmurze będą wtedy zawsze aktualne i dostępne z każdego miejsca.

Podstawowe funkcjonalności

Chmura PP umożliwia pracownikom i studentom:

  • dodawanie i pobieranie plików/folderów
  • tworzenie grup z możliwością przydzielania różnych osób
  • udostępnianie plików/folderów grupie osób lub w postaci linku publicznego zabezpieczonego hasłem oraz czasem dostępności
  • synchronizowanie danych przez wykorzystanie aplikacji ownCloud
  • zamontowanie zasobu Chmury dostępnego z poziomu eksploratora Windows
  • możliwość przywrócenia usuniętych plików z dostępnego kosza

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Należy wejść na stronę i za pomocą loginu i hasła z ekonta zalogować się:

Tak, istnieje taka możliwość. W tym celu należy kliknąć ikonkę udostępniania znajdująca się obok wybranego pliku. Następnie należy wybrać użytkowników z którymi chce się współdzielić plik lub wygenerować link publiczny.

Grupę można stworzyć klikając na swoje konto w prawym górnym rogu i wybierając opcję „Ustawienia”. Następnie w zakładce „Własna grupa” należy podać nazwę grupy i dodać członków.

Aplikację można pobrać ze strony producenta https://owncloud.com/download/

Informację tę można znaleźć klikając na swoje konto w prawym górnym rogu i wybierając opcję „Ustawienia”.

Adres ten pojawi się po kliknięciu na „Ustawienia” w lewym dolnym rogu.