WSZYSTKIE SYSTEMY DOSTĘPNE W JEDNYM MIEJSCU

Główną platformą elearningową jest MoodlePP. Jest ona dostępna pod adresem moodle.put.poznan.pl.

Platforma jest narzędziem wspomagającym proces dydaktyczny i pozwala na prowadzenie zajęć w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów oraz sprawdzanie osiągnięć studentów. Umożliwia umieszczanie materiałów dydaktycznych w formie tekstowej jak i w formie multimedialnej. Pozwala nie tylko na statyczne prezentowanie treści, ale również na interakcję między prowadzącym zajęcia, a studentami. Studenci mogą przesyłać rozwiązane zadania, wypełniać testy sprawdzające wiedzę oraz komunikować się między sobą i prowadzącym kurs poprzez forum i wiadomości tekstowe.

Na platformie prowadzone są również kursy dla pracowników z zakresu BHP, RODO oraz bezpieczeństwa informacji. Z platformy mogą korzystać tylko osoby posiadające konto w serwisie eLogin. Kursy nie są udostępniane osobom z poza Uczelni.

Narzędziem wspomagającym pracę dydaktyków prowadzących ćwiczenia i laboratoria dla przyszłych programistów jest Virtual Programming Lab, które funkcjonuje w ramach platformy MoodlePP. Cały mechanizm VPL umieszczony jest na odrębnym serwerze ze względu na wysokie wymagania danego rozwiązania.

Podstawowe funkcjonalności

MoodlePP posiada wiele funkcjonalności. Od samej prezentacji treści, po weryfikację wiedzy studentów i przesyłanie sprawozdań na wyznaczony czas, które następnie zostaną ocenione. Platforma MoodlePP udostępnia następujące funkcjonalności w ramach kursów:

 • Przeprowadzanie ankiet (wtyczka: Ankieta),
 • Tworzenie przewodnika kursu (wtyczka: Course Guide),
 • Tworzenie testów,
 • Forum,
 • Sprawdzanie frekwencji,
 • Głosowanie,
 • Zarządzanie grupami,
 • Organizer,
 • Dostarczanie interaktywnych materiałów,
 • Raporty,
 • Rezerwacja – zapisywanie do grup,
 • Słownik pojęć,
 • Terminarz,
 • Warsztaty,
 • Wirtualne Laboratorium Programistyczne,
 • Zadania,
 • Tworzenie folderów z zasobami,
 • Przesyłanie plików do kursu,
 • Dodawanie zewnętrznych odnośników.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Do systemu MoodlePP logujemy się przy użyciu eKonta. Jest to możliwe w systemie eLogin lub poprzez odnośnik do logowania, który umieszczony jest po lewej stronie serwisu lub po kliknięciu opcji „Zaloguj”.

W przypadku studentów jest to niemożliwe. Pracownicy Politechniki Poznańskiej wymagają dostępu do kategorii. W tym celu należy skontaktować się z menadżerem kategorii lub administratorem systemu MoodlePP.

Do platformy MoodlePP mają dostęp osoby posiadające eKonto Politechniki Poznańskiej. Ze względów bezpieczeństwa osoby postronne nie mogą korzystać z systemu.

Prowadzący ustawiają metody zapisów do stworzonych kursów. To oni posiadają klucze dostępu. Należy skontaktować się z prowadzącym, który poda klucz dostępu do kursu.

Istnieje instrukcja, która krok po kroku przeprowadzi Państwa jak dany kurs założyć. Należy pamiętać o przesłaniu prośby o uprawnienia do kategorii, w której chcą Państwo stworzyć kurs.

Kopie zapasowe kursów wykonywane są codziennie. Istnieje możliwość stworzenia samodzielnej kopii zapasowej własnego kursu. W tym celu należy kliknąć odnośnik ‘Kopia zapasowa’ w bloku Administracja na stronie swojego kursu, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami. Nie ma możliwości odtwarzania kursów dla prowadzących. W tym celu należy skontaktować się z administratorem.