WSZYSTKIE SYSTEMY DOSTĘPNE W JEDNYM MIEJSCU

eKursy to platforma elearningowa, która wspomaga proces dydaktyczny prowadzony w formie zdalnego nauczania. eKursy są dostępne pod adresem ekursy.put.poznan.pl. Platforma eKursy umożliwia prowadzenie zajęć online w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Możliwe jest także sprawdzanie osiągnięć studentów w formie zadań czy testów. Dostępne jest także umieszczanie materiałów dydaktycznych w formie tekstowej jak i w formie multimedialnej. Dzięki eKursy możliwa jest interakcja między prowadzącym zajęcia, a studentami. Ważną informacją jest to, że z platformy eKursy mogą korzystać tylko osoby posiadające konto w serwisie eLogin. Kursy nie są udostępniane osobom z poza Uczelni. Narzędziem wspomagającym pracę dydaktyków prowadzących ćwiczenia i laboratoria dla przyszłych programistów jest Virtual Programming Lab, które funkcjonuje w ramach platformy eKursy. Cały mechanizm VPL umieszczony jest na odrębnym serwerze ze względu na wysokie wymagania danego rozwiązania. sprawdzające wiedzę oraz komunikować się między sobą i prowadzącym kurs poprzez forum i wiadomości tekstowe.

Na platformie prowadzone są również kursy dla pracowników z zakresu BHP, RODO oraz bezpieczeństwa informacji. Z platformy mogą korzystać tylko osoby posiadające konto w serwisie eLogin. Kursy nie są udostępniane osobom z poza Uczelni.

Narzędziem wspomagającym pracę dydaktyków prowadzących ćwiczenia i laboratoria dla przyszłych programistów jest Virtual Programming Lab, które funkcjonuje w ramach platformy eKursy. Cały mechanizm VPL umieszczony jest na odrębnym serwerze ze względu na wysokie wymagania danego rozwiązania.

Podstawowe funkcjonalności

Platforma eKursy posiada wiele funkcjonalności. Od samej prezentacji treści, po weryfikację wiedzy studentów i przesyłanie sprawozdań na wyznaczony czas, które następnie zostaną ocenione. Platforma eKursy udostępnia następujące funkcjonalności w ramach kursów:

 • Przeprowadzanie ankiet,
 • Tworzenie przewodnika kursu,
 • Tworzenie testów,
 • Forum,
 • Sprawdzanie frekwencji,
 • Głosowanie,
 • Zarządzanie grupami,
 • Dostarczanie interaktywnych materiałów,
 • Raporty,
 • Rezerwacja – zapisywanie do grup,
 • Słownik pojęć,
 • Terminarz,
 • Warsztaty,
 • Wirtualne Laboratorium Programistyczne,
 • Zadania,
 • Tworzenie folderów z zasobami,
 • Przesyłanie plików do kursu,
 • Dodawanie zewnętrznych odnośników.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Do systemu eKursy logujemy się przy użyciu eKonta. Jest to możliwe w systemie eLogin lub poprzez formularz dostępny na stronie ekursy.put.poznan.pl, jeśli użytkownik nie jest zalogowany.
W przypadku prowadzących i studentów jest to niemożliwe. Kursy zakładają koordynatorzy elearning, którzy zostali powołani w obrębie wydziału. Ich dane dostępne są w kategoriach wydziałów w obrębie eKursy.
Do platformy eKursy mają dostęp osoby posiadające eKonto Politechniki Poznańskiej. Ze względów bezpieczeństwa osoby postronne nie mogą korzystać z systemu.
Prowadzący ustawiają metody zapisów do stworzonych kursów. To oni posiadają klucze dostępu. Należy skontaktować się z prowadzącym, który poda klucz dostępu do kursu.
Istnieją instrukcje, które krok po kroku przeprowadzą Państwa jak dany kurs edytować. Instrukcje te są dostępne na stronie instrukcje.put.poznan.pl lub w obrębie kursu o nazwie „Kurs instruktażowy korzystania z platformy eKursy”.
Kopie zapasowe kursów wykonywane są codziennie. Istnieje możliwość stworzenia samodzielnej kopii zapasowej własnego kursu. W tym celu należy kliknąć odnośnik ‘Kopia zapasowa’, który dostępny jest po wybraniu trybików obok logo eKursy, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.