WSZYSTKIE SYSTEMY DOSTĘPNE W JEDNYM MIEJSCU

eMeeting Politechnika Poznańska

eMeeting to internetowy system wideokonferencyjny do nauki online. Integruje się z głównymi systemami do nauki i zarządzania treścią np. MoodlePP. eMeeting zapewnia udostępnianie w czasie rzeczywistym dźwięku, wideo, slajdów, tablicy, czatu i ekranu. Umożliwia także uczestnikom dołączanie do konferencji za pomocą kamer internetowych i zapraszanie gości. Platforma eMeeting oparta jest na systemie konferencji internetowych o nazwie BigBlueButton.

W ramach systemów eLearningowych Politechnika Poznańska udostępnia Państwu platformę eMeeting (emeeting.put.poznan.pl) opartą na rozwiązaniu typu open source o nazwie BigBlueButton, która posiada wszelkie funkcjonalności umożliwiające Państwu prowadzenie wideokonferencji dla dużej liczby użytkowników. W ramach platformy eMeeting wszelkie treści edukacyjne przechowywane są na serwerach należących do Politechniki Poznańskiej.

Instrukcje dotyczące platformy są umieszczane na stronie instrukcje.put.poznan.pl w kategorii „Wideokonferencje”. Należy dodać, że instrukcje te są na bieżąco aktualizowane przez administratorów platformy eMeeting. Platforma eMeeting połączona jest z ogólnouczelnianym systemem autoryzacji – eKonto. Tylko pracownicy Politechniki Poznańskiej mają możliwość tworzenia pokoi dla wideokonferencji. System ten jest także jedną z funkcjonalności platformy do prowadzenia kursów – MoodlePP (moodle.put.poznan.pl)

Podstawowe funkcjonalności

Platforma eMeeting udostępnia następujące funkcjonalności:

 • Prowadzenie wideokonferencji przez pracownika Politechniki Poznańskiej,
 • Tworzenie pokoi wideokonferencyjnych,
 • Wyciszenie użytkowników, gdy dołączą do pokoju wideokonferencyjnego,
 • Ograniczenie studentom dołączanie do sesji, dopóki prowadzący (moderator) nie dołączy do sesji,
 • Udostępnianie ekranu,
 • Dołączanie wideo i dźwięku,
 • Dodawanie adnotacji do tablicy (narzędzia m.in. tekst, kształt, linia),
 • Przeprowadzanie ankiet,
 • Przesyłanie plików zewnętrznych jako prezentacji,
 • Wspólne notatki,
 • Grupowanie studentów,
 • Czat wideokonferencji,
 • Nagrywanie sesji,
 • Dostęp do nagrań i zarządzanie nimi.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Do systemu eMeeting logujemy się przy użyciu eKonta. Jest to możliwe w systemie po kliknięciu przycisku „Zaloguj”. Tworzenie pokoi udostępnione jest tylko pracownikom Politechniki Poznańskiej!

Nie ma ograniczenia co do liczby pokoi wideokonferencyjnych. Wszystko zależy od zapotrzebowania prowadzącego.

Tak, istnieje taka możliwość. W tym celu należy kliknąć na dane studenta lewym klawiszem i wybrać opcję „Wyznacz na prelegenta”.

Tak, wiadomości są dostępne dla wszystkich. Można rozpocząć czat prywatny z uczestnikiem wideokonferencji. W tym celu należy wybrać dane studenta klikając lewym przyciskiem i kliknąć opcję „Rozpocznij prywatny czat.”

Użytkownik z którym chcemy współdzielić pokój musi minimum raz zalogować się do systemu eMeeting lub eMeeting-obrony.

Nie ma takiej możliwości. Na potrzeby przeprowadzania obron powstał system eMeeting-obrony, który działa na dedykowanym serwerze, odseparowanym od codziennego ruchu użytkowników.

Nie ma możliwości pobierania nagrania, ponieważ eMeeting nie generuje nagrania w formie wideo tylko stronę internetową, będącą zbiorem informacji powstałych w czasie nagrania (zamieszczone prezentacje, ruch myszki, dzięku z mikrofonu itd).

Proces renderowania nagrań trwa długo (nawet do 2 dni), ponieważ nagrania nie są renderowane w godzinach największego obciążenia systemu, tak aby nie zakłócać jego działania. Przeważnie nagranie pojawia się dzień po jego zakończeniu (renderuje się w nocy).

Tak. Wyświetlaną na środku prezentacje można zminimalizować niebieskim przyciskiem minusa w prawym górnym rogu lub zmniejszyć chwytając za brzeg prezentacji i przeciągając w kierunku dolnej krawędzi ekranu. Wykonanie takiej zmiany nie wpływa na widok prezentacji u innych uczestników wideokonferencji.